>
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Pieter Taeckes
*1620 Leeuwarden
X ?-09-1644 Leeuwarden
Jan Theunis
*1595 Teerns
†<28-03-1664 Teerns
X 1620 Teerns
Trijntje Heerkes
*1595 Teerns
†<28-03-1664 Teerns
Siebrig Jans
*1620 Teerns
Taeke (T.) Pyters (Pijters)
*1645 Leeuwarden
X 08-05-1680 Leeuwarden
Antje (A.) Jelles
*1655 Huizum
Sybrich T.(S.) van Goutum
*1682 Leeuwarden
5581 ♀
Sybrich Takes (Sijbrig) van Goutum
*1682 Leeuwarden
huwelijk 30-09-1714 in Goutum met
Oebele Harings Teernstra
leeftijd: 56 of 57 jaar
*1685 Teerns, Leeuwarden
17-10-1742 Wirdum
11162 ♂
Taeke (Taco) Pyters (Pijters)
*1645 Leeuwarden
huwelijk 08-05-1680 in Leeuwarden met
Antje (Antie) Jelles
*1655 Huizum
22324 ♂
Pieter Taeckes
*1620 Leeuwarden
huwelijk ?-09-1644 in Leeuwarden met
Siebrig Jans
*1620 Teerns
22325 ♀
Siebrig Jans
*1620 Teerns
huwelijk ?-09-1644 in Leeuwarden met
Pieter Taeckes
*1620 Leeuwarden
44650 ♂
Jan Theunis
leeftijd: < 69 jaar
*1595 Teerns
<28-03-1664 Teerns
huwelijk 1620 in Teerns met
Trijntje Heerkes
leeftijd: < 69 jaar
*1595 Teerns
<28-03-1664 Teerns
44651 ♀
Trijntje Heerkes
leeftijd: < 69 jaar
*1595 Teerns
<28-03-1664 Teerns
huwelijk 1620 in Teerns met
Jan Theunis
leeftijd: < 69 jaar
*1595 Teerns
<28-03-1664 Teerns
11163 ♀
Antje (Antie) Jelles
*1655 Huizum
huwelijk 08-05-1680 in Leeuwarden met
Taeke (Taco) Pyters (Pijters)
*1645 Leeuwarden